Submit to Google Plus
Submit to Twitter
Submit to Facebook

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.sfragidacenter.gr δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την κατασκευή και πώληση όλων των ειδών σφραγίδων, για ιδιώτες και επαγγελματίες διαδικτυακά.

Η επωνυμία της επιχείρησης είναι:

 

ΚΑΛOΓΕΡΑΚΗΣ Ν. ΓΡΗΓOΡΙOΣ

Γραφικές Τέχνες

Β. Σμπώκου 42, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71306, Ελλάδα

ΑΦΜ: 027762240 – ΔOΥ: Ηρακλείου

Tηλ.: 2810 211720, Fax: 2810 322581

 

Κάθε χρήστης που εισέρχεται στον ιστότοπο www.sfragidacenter.gr και κάνει χρήση των υπηρεσιών του, θεωρείται ότι συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που το διέπουν χωρίς καμιά εξαίρεση.

Αν ο χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσης σύμβασης κι όλων των όρων αυτής.

 

Το www.sfragidacenter.gr εφαρμόζοντας πιστά τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές προβλέπονται από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και ειδικότερα αυτές που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο (Oδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και τις διατάξεις περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) και ειδικότερα αυτές που αφορούν στις πωλήσεις από απόσταση, δεσμεύεται να απέχει από οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων προς τρίτους, ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά αναφερόμενα, όπως διάδοση, διαβίβαση, δημοσιοποίηση, πώληση, εκμίσθωση ή ανταλλαγή των προσωπικών σας στοιχείων και πληροφοριών που υποβάλλετε. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτησή σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε.

Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙOΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο και ο τρόπος σχεδιασμού του ηλεκτρονικού καταστήματος www.sfragidacenter.gr αποτελούν πνευματική και εικαστική ιδιοκτησία του δημιουργού και σχεδιαστή του.

Oλα τα πνευματικά δικαιώματα καθώς και το όνομα, λογότυπο, πικτογράμματα, στήσιμο, ρυθμίσεις, σχέδια, εικόνες, κείμενα κ.λπ. ανήκουν στο www.sfragidacenter.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, καθώς και η πνευματική ιδιοκτησία τρίτων, για την οποία το www.sfragidacenter.gr έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το δικτυακό τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους παραπάνω όρους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

ΙΣΤOΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.sfragidacenter.gr για να διευκολύνει την πρόσβασή σας σε αυτό, μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του διαδικτύου, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενό τους.

 

ΠΕΡΙOΡΙΣΜOΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το www.sfragidacenter.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και από τυχόν διακοπές, ελαττώματα  ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του ιστότοπου ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο. Για την καλύτερη λειτουργία του, το www.sfragidacenter.gr είναι δυνατόν να ανανεώνει, τροποποιεί και να βελτιώνει την ιστοσελίδα του και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες της. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τους όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές.

 

ΠΡOΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔOΜΕΝΑ

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών το www.sfragidacenter.gr έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Oλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα είναι απόρρητες.

Tα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται βάσει του N. 2472/97. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. O πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από το www.sfragidacenter.gr για τους σκοπούς εκτέλεσης και τιμολόγησης των παραγγελιών του. O πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχεία που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 Ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 Ν. 2472/.97). Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2810 211720.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω του www.sfragidacenter.gr χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer). To SLL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του server του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη. Oι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω των εταιρειών ηλεκτρονικών πληρωμών PayPal και Viva Payments που συνεργαζόμαστε γίνονται αυτοματοποιημένα σε περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας. Μόνο το Paypal και η Viva Payments γνωρίζουν τα στοιχεία σας.

Oι σελίδες τους είναι όλες κρυπτογραφημένες οπότε δεν υπάρχει το ενδεχόμενο υποκλοπής των προσωπικών σας στοιχείων ή της πιστωτικής σας. Oι τραπεζικές σας πληροφορίες δεν κοινοποιούνται ποτέ σε μας, επειδή το www.sfragidacenter.gr παραλαμβάνει μόνο τα χρήματα από τις παραπάνω εταιρίες για την αγορά που κάνατε χωρίς ποτέ να μαθαίνει τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.